Safe to Visit


Säkerheten är alltid av högsta prioritet!

Att det ska vara säkert att ställa ut och besöka någon av våra mässor är en självklarhet för oss på BraMässor. I och med Corona-pandemin har säkerhet ur ett hälsoperspektiv fått helt nya dimensioner. Därför lanserar vi ”Safe to Visit”-konceptet, ett sätt att försäkra utställarna och besökarna om att de kan känna sig trygga på BraMässors evenemang.

Några av de åtgärder som ”Safe to Visit” innebär för att minska smittspridning och säkra miljön på mässorna är att genom tydlig skyltning be deltagare att hålla avstånd inne på mässområdet, ha utplacerade handspristationer, utökad städning av gemensamma ytor och montrar samt större uppmaning att registrera sig i förväg för att slippa köbildning.
Vi arbetar också i nära kontakt med de anläggningar där vi arrangerar våra mässor för att på så vis säkra upp att vi minskar smittspridning i alla led.

Vill du veta mer om "Safe to Visit", kontakta Bo Magnusson på bo.magnusson@bramassor.se eller +46(0)703 32 33 90

 

bild