Vi älskar att samarbeta!


Vår verksamhet grundar sig på inte bara vår mångåriga kompetens som mässarrangör utan även på mycket goda samarbeten. Våra mässor bygger oftast på ett samarbete mellan oss och branschorganisationer eller andra branschledande aktörer. Vi rör oss inom många branscher, alltfrån industrimässor till konsumentmässor. 

Oavsett behov är vi övertygade om att vi kan hjälpa till att skapa bättre, mer innovativa och mer lönsamma mässor, konferenser och evenemang.

Här nedan är ett axplock av alla de vi samarbetar tillsammans med i olika konstellationer!

Mässa                  Samarbetspartner                                                                    Mässa                            Samarbetspartner
Optikmässan       SOLF, Sveriges Optiker Leverantörs Förening                        VA Tour Sweden            VVS Fabrikanternas Råd 
LLB mässan        LLB - Svensk branschorganisation för upplevelseteknik      Nya Apoteksforum         Läkemedelsakademin, etc.
ECS                      Svensk Elektronik                                                                      Svenska Cykelmässan   Cykelbranschen

Varför mässa?

Har du en mässidé?

Vi kände att BraMässor var det självklara valet när vi i Cykelbranschen valde att arrangera vår egna mässa”  

                            - Joakim Stenberg, VD i branschorganisationen Cykelbranschen